KREDYT DLA SPÓŁKI CYWILNEJ

Spółka cywilna stanowi jedną z prostszych form działalności gospodarczej. Możliwość założenia Sp poprzez zawarcie zwykłej umowy pomiędzy udziałowcami, brak minimalnej wartości wkładu wspólników, możliwość jednokrotnego opodaktowania, zwolnienia z podatku VAT. Wymienione czynniki sprawiają, że prowadzenie Spółki Cywilnej jest znacznie łatwiejsze, niż np. kierowanie Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

Prostota oraz liczne zalety Spółek Cywilnych stanowią jednak jednocześnie istotną komplikacje w zakresie pozyskiwania funduszy z kredytów. Kredyt dla spółki cywilnej jest rozwiązaniem specyficznym, zarówno ze względu na niejasność przepisów regulujących określone wymiary działalności SP, jak i z tytułu praktyk stosowanych przez banki.

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu finansowania kredytowego dla firm oferujemy Państwu kompleksową pomoc oraz poradnictwo na wszystkich etapach starań o kredyt: od wyboru oferty najlepiej dostosowanej do Państwa potrzeb aż po prowadzenie profesjonalnych negocjacji z bankiem w zakresie warunków kredytu.

KREDYT DLA SPÓŁKI CYWILNEJ: NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, Spółka Cywilna nie może zaciągać kredytów w sposób bezpośredni. Pozyskanie finansowania jest możliwe jedynie w sposób pośredni, czyli poprzez zaciągnięcie kredytu poprzez wspólników spółki. Pociąga to za sobą liczne konsekwencje:

 • W procesie weryfikacji zdolności kredytowej bank najczęściej bierze pod uwagę zdolność kredytową oraz historię wszystkich wspólników
 • Kredyt dla spółki cywilnej jest rozliczany indywidualnie przez wspólników
 • W przypadku wystąpienia jednego z udziałowców ze spółki, możliwe jest obciążenie kosztami kredytu wszystkich pozostałych udziałowców

Szczególnie istotny jest pierwszy z wymienionych punktów, ponieważ specyficzny przebieg procesu weryfikacji zdolności kredytowej stanowi najczęstszą przeszkodę w pozyskaniu kredytu dla spółki cywilnej. Praktyka pokazuje, że banki co do zasady są skłonne pominąć np. negatywną historię kredytową jednego ze wspólników jedynie wówczas, gdy jego udziały w spółce nie przekraczają poziomu 5%.

Procedury realizowane przez banki mają jednak charakter elastyczny, co stwarza istotną możliwość negocjacji. Profesjonalna reprezentacja spółki w przebiegu rozmów negocjacyjnych może skutkować przyjęciem przez bank odmiennego, bardziej korzystnego dla spółki modelu scoringu kredytowego. Kwestią podlegającą negocjacji są także warunki kredytu, co ma istotne przełożenie na stan finansowy firmy.

JAKO FIRMA Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM W ŚWIADCZENIU USŁUG SPÓŁKOM CYWILNYM OFERUJEMY PAŃSTWU

 • Specjalistyczne poradnictwo w zakresie doboru najbardziej odpowiedniej oferty z uwzględnieniem czynników o charakterze niejawnym, jak model scoringu kredytowego stosowany przez konkretny bank czy skłonność banku do indywidualnego negocjowania warunków kredytu.
 • Szczegółową analizę poszczególnych ofert pod kątem potrzeb, możliwości i preferencji spółki
 • Reprezentowanie firmy w negocjacjach z bankiem w procesie wnioskowania o kredyt dla spółki cywilnej
 • Poradnictwo w zakresie sposobów poprawy zdolności kredytowej firmy z uwzględnieniem specyfiki statusu prawnego spółek cywilnych

CELE I ZALETY KREDYTU DLA SPÓŁEK CYWILNYCH

Kredyt dla spółki cywilnej stanowi rozwiązanie o strukturze elastycznej, co dotyczy zarówno warunków finansowych zobowiązania, jak i jego celu. Finansowania kredytowe dla spółek cywilnych może posłużyć do:

 • Zakupu nieruchomości dla firmy
 • Nabycia nowego sprzętu
 • Realizacji przez firmę nowych strategii działania, w tym zwłaszcza wdrożenia rozwiązań o charakterze innowacyjnym
 • Poszerzenia spektrum działalności spółki

Każdy z wymienionych celów kredytu dla spółek cywilnych wymaga wdrożenia odmiennych metod w toku negocjacji z bankiem. Istotne różnice zachodzą także w sposobie rozliczania kredytu, zwłaszcza w sytuacji wyjścia ze spółki jednego z udziałowców. Stosunkowo najprostszą sytuację stanowi spłacenie wspólnika wówczas, kiedy finansowanie spożytkowano na zakup sprzętu. Znacznie bardziej skomplikowany charakter mają przypadki, w których kredyt dla spółki cywilnej posłużył firmie do nabycia nieruchomości lub wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie działania firmy.

KREDYTY DLA SPÓŁEK CYWILNYCH- PROFESJONALNE PORADNICTWO WE WSZYSTKICH KWESTIACH

Wieloletnia praktyka oraz szczegółowa znajomość rynku umożliwiają nam udzielanie porad spółkom cywilnym w każdej sprawie związanej z kredytowaniem. Wychodzimy z założenia, że pozyskanie finansowania stanowi tylko część znacznie bardziej złożonego procesu.

Oferujemy Państwu również porady w zakresie zabezpieczenia firmy na wypadek wystąpienia ze spółki jednego z udziałowców, poradnictwo dotyczące sposobu w jaki należy rozliczyć kredyt dla spółki cywilnej a także szczegółową znajomość orzecznictwa Sądów oraz decyzji Urzędów Skarbowych w sprawach powiązanych z kredytowaniem dla spółek cywilnych.

W toku negocjacji z bankiem wdrażamy sprawdzone modele strategii negocjacyjnych, uwzględniając charakter polityki kredytowej banku a także profil finansowy oraz potrzeby reprezentowanej przez nas spółki.

Nasza oferta obejmuje również poradnictwo i reprezentowanie interesów Spółek Cywilnych w sytuacjach, które nie są precyzowane przez przepisy polskiego prawa. W takich wypadkach bazujemy nie tylko na dokładnej znajomość Kodeksu Cywilnego, lecz również na praktycznej znajomości praktyk i charakteru orzecznictwa Sądów w sprawach Spółek Cywilnych.

Oferujemy Państwu także profesjonalną analizę decyzji wydawanych przez Urzędy Skarbowe i reprezentowanie spółki w sprawach spornych i niejednoznacznych do interpretacji.

Sprawdź naszą ofertę i pozwól rozwijać się swojej firmie. Zapraszamy do kontaktu z NGDK w Warszawie i w Radomiu.