KREDYT DLA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Obecnie coraz powszechniejszą formą spółki prowadzonej w Polsce staje się spółka komandytowa. Prowadzenie każdego biznesu wiążę się z koniecznością inwestowania, dlatego w wielu przypadkach konieczne może okazać się pobranie kredytu. Czym jest kredyt dla spółki komandytowej? W jaki sposób można go uzyskać i jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać taką formę kredytowania?

CZYM JEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA?

To jedna ze spółek prawa handlowego, którą od spółki jawnej różni podział praw i obowiązków poszczególnych wspólników. Ten rodzaj spółki w dużym uproszczeniu ma dwa rodzaje wspólników, czyli komandytariusza i komplementariusza. W czym tkwi różnica pomiędzy dwiema tymi funkcjami? W przypadku spółki jawnej wszyscy wspólnicy odpowiadają za ewentualne długi, natomiast w przypadku spółki jawnej sytuacja przedstawia się nieco inaczej. Jedyną osobą, która odpowiada za wszelkie zobowiązania, jest komandytariusz. Oczywiście odpowiada za długi do wcześniej określonej kwoty, natomiast za pozostałe zobowiązania, odpowiedzialność bierze druga strona, czyli komplementariusz. Dlaczego sytuacja ta jest tak ważna dla banków?

KREDYT DLA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ A RYZYKO

Niestety banki niechętnie udzielają kredytów spółkom komandytowym. Bierze się to głównie ze względu na nierównomierny podział odpowiedzialności. W tym przypadku niezwykle ważnym pojęciem okazuje się ryzyko kredytowe, czyli szansa na to, że klient nie spłaci swojego zobowiązania i w wyniku tego bank będzie stratny. W tym tkwi sedno problemów kredytowych, z jakimi spotykają się zarówno młodzi, jak i doświadczeni przedsiębiorcy. Mimo tego, iż każda firma ma swoją odpowiedzialność prawną i w efekcie mogłaby odpowiadać majątkiem za wszystkie napotkane zobowiązania, w przypadku kredytu dla spółki komandytowej mogłyby nastąpić pewne komplikacje, gdyż komandytariusz w momencie problemów finansowych odpowiada wyłącznie za długi, które zaciągnięte są do określonej kwoty. W takim przypadku komplementariusz mógłby nie mieć zbyt wiele do stracenia. Banki mają świadomość, że w roli komandytariusza bardzo często obsadza się głównego udziałowca, który jednocześnie jest osobą decyzyjną. Drugą funkcję natomiast często obejmują osoby, które zbyt wiele i tak nie mają już do stracenia. To dla banku zbyt duże ryzyko.

KREDYT DLA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ, A KWESTIE PRAWNE

Celem tworzenia tego typu spółki jest zazwyczaj korzystne rozliczanie zysku, ograniczenie odpowiedzialności jej właścicieli, a także brak podwójnego opodatkowania. Wszystko to sprawia, że spółki komandytowe stają się dla banku niezbyt atrakcyjnymi klientami pod względem kredytowania. Udzielenie kredytu dla spółki cywilnej wiąże się ze znacznie większym niż w innych przypadkach ryzykiem braku spłaty zobowiązań. W wielu przypadkach, jeżeli spóła otrzyma środki, jej wspólnicy i tak zostają obciążeni osobistymi poręczeniami. To jedno z głównych zabezpieczeń banku w przypadku udzielania pożyczki tego typu.

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA SPÓŁKI Z O.O. I SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

W przypadku spółek z o.o. nie wystarczy jedynie ukazanie danych potwierdzających przychody firmy. W tym przypadku banki sprawdzają także szereg innych i bardzo ważnych danych, które pozwalają na dokładną weryfikację potencjalnych kredytobiorców. Przed złożeniem wniosku o udzielnie kredytu ważne jest uzyskanie zgody tak zwanej Rady Nadzorczej Spółki. Warto tutaj podkreślić, że sytuacja ta dotyczy wyłącznie kwot, które są większe, niż połowa kapitału zakładowego. Tak naprawdę w przypadku konieczności zapożyczenia się na niższe kwoty wystarczy wyłącznie zgoda prezesa zarządu. Napotkanym problemem podczas procesu kredytowania może być nagły wymóg poręczenia wekslowego udziałowców oraz udzielnie spółce pożyczki przez poszczególnych udziałowców. Ze względu na liczne problemy związane z udzielaniem pożyczek dla spółek kapitałowych banki sprawdzają nie tylko zdolność kredytową spółki, ale także wszystkich udziałowców. Ze względu na to, iż spółka komandytowa traktowana jest jako firma, a dotarcie do beneficjenta rzeczywistego jest trudne, banki niechętnie w takiej sytuacji udzielają kredytu. W tym przypadku poszczególni udziałowcy odpowiadają za zobowiązania własnym majątkiem.

JAK UZYSKAĆ KREDYT DLA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ?

Niestety uzyskanie tego typu kredytu może okazać się niezwykle problematyczne. Banki obawiają się takich klientów, gdyż pomiędzy właścicieli podzielona jest odpowiedzialność, a w przypadku zadłużenia powstaje masę problemów, z jakimi bank później musi się zmierzyć. Tak więc właściciele firm komandytowych w celu zwiększenia swoich szans na zaciągnięcie kredytu, powinni korzystać z rad i usług doświadczonego doradcy kredytowego. Nasza firma niezależnych doradców kredytowych oferuje usługi na najwyższym poziomie. Z nami wzięcie kredytu na spółkę konsolidacyjną staje się łatwiejsze. Pomagamy Państwu w dopełnieniu wszelkich formalności. Do pracy podchodzimy z pasją i zaangażowaniem, aby zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Z nami kredyt dla spółki komandytowej jest na wyciągnięcie ręki!

Sprawdź naszą ofertę i pozwól rozwijać się swojej firmie. Zapraszamy do kontaktu w Warszawie z NGDK.