KREDYT HIPOTECZNY

Wybór odpowiedniego kredytu hipotecznego to bez wątpienia jedna z najważniejszych decyzji finansowych. Jednocześnie z pewnością nie jest to decyzja łatwa. Dzisiejszy rynek bankowy oferuje szerokie spektrum kredytów hipotecznych, które nieraz znacząco różnią się pomiędzy pod względem warunków. Istotne znaczenie ma również fakt istnienia nieraz sporych różnic w modelach scoringu kredytowego stosowanych przez określone banki.

Powyższe czynniki sprawiają, że wybór odpowiedniej oferty jawi się jako zadanie szczególnie skomplikowane. Podstawowym celem przy wyborze oferty kredytu hipotecznego nie jest tylko dobór oferty o najkorzystniejszej relacji RRSO do okresu trwania kredytu. Zaciągając kredyt hipoteczny biorą Państwo na siebie specyficzne zobowiązanie, które pozostanie aktywne przez najbliższe 15, 20 lub więcej lat.

Naszym zadaniem jest profesjonalna pomoc na każdym etapie opisywanego procesu: od wyboru konkretnej oferty cechującej się parametrami najlepiej dostosowanymi do Państwa potrzeb aż po samą realizację kredytu, włączając w to między innymi negocjacje z bankiem.

CZYM JEST KREDYT HIPOTECZNY?

Podstawowy mechanizm kredytu hipotecznego ściśle wiąże się z tematyką nieruchomości. Kredyt hipoteczny jest po prostu formą pożyczki, którą bank udziela Państwu w celu sfinansowania zakupu domu lub mieszkania. Należy zaznaczyć, że w świetle prawa bankowego kredyty hipoteczne odznaczają się odmiennym statusem, niż zwykłe kredyty konsumpcyjne. Również praktyki, jakie realizuje bank na każdym etapie rozpatrywania wniosku o kredyt hipoteczny cechują się określoną specyfiką. Kluczowym czynnikiem różnicującym jest rozbudowany proces scoringu kredytowego. Scoring kredytowy jest mechanizmem algorytmów, według których bank szacuje zarówno aktualną zdolność kredytową klienta, jak też ryzyko wystąpienia problemów ze spłatą kredytu. Poszczególne modele scoringu kredytowego wykazują znaczące różnice w zależności od polityki prowadzonej w tym zakresie przez konkretny bank.

Niektóre z instytucji bankowych działają w sposób zachowawczy, opierając ocenę scoringową kredytobiorcy głównie na formie zatrudnienia, wysokości osiąganych dochodów a także posiadanym majątku. Inne banki kładą natomiast większy nacisk np. na perspektywy rozwoju branży, w której pracuje kredytobiorca, wykształcenia oraz możliwość przekwalifikowania się.

Dokładna znajomość charakterystyki modelu scoringu kredytowego stosowanego przez bank ma znaczenie kluczowe. Od oceny scoringowej kredytobiorcy zależy bowiem zarówno sama pozytywna lub odmowna decyzja w sprawie wniosku kredytowego, jak też zaoferowane klientowi warunki kredytu hipotecznego.

Naszym zadaniem jest wskazanie Państwu ofert banków realizujących model scoringu kredytowego, który będzie premiował Państwa sytuację. Umożliwi to nie tylko pozytywną decyzję banku w sprawie wniosku kredytowego, ale również stworzy możliwość efektywnego negocjowania warunków, na jakich bank finalnie zaoferuje Państwu kredyt hipoteczny.

INNE WAŻNE FAKTORY KREDYTU HIPOTECZNEGO

Przy wyborze oferty kredytu na dom lub mieszkania istotne znaczenie mają nie tylko bazowe koszty kredytu oraz okres spłaty. Kredyt hipoteczny to zobowiązanie długoterminowym, przez co atrakcyjność oferty zależy również od wielu innych czynników. Pod uwagę należy wziąć następujące czynniki:

  • charakter rat(raty stałe/malejące)
  • wysokość prowizji za przyznanie kredytu
  • możliwość i warunki zawieszenia spłaty kredytu
  • warunki wcześniejszej spłaty kredytu

Szczególne znaczenie należy przypisać także możliwościom w zakresie ewentualnej restrukturyzacji kredytu. Zgodnie z artykułem 75c. Ustawy o prawie bankowym z 29 sierpnia 1997 roku:

Bank powinien, na wniosek kredytobiorcy, umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.

Prawo nie precyzuje jednak warunków pozytywnej lub też odmownej decyzji w sprawie wniosku o restrukturyzację zadłużenia. Oznacza to, że decyzja zawsze zależy od polityki prowadzonej w tym zakresie przez poszczególną instytucję bankową. Kredyt hipoteczny do kredytu jest zobowiązaniem, które będą Państwo spłacać przez następne dwie dekady. Dlatego dokładna znajomość podejścia  banku do wniosków o restrukturyzację zadłużenia powinna stanowić ważny czynnik w ocenie atrakcyjności oferty.

KREDYT HIPOTECZNY- DLACZEGO WARTO ZAUFAĆ SPECJALISTOM?

Jesteśmy firmą z wieloletnim stażem na rynku. Nasz zespół składa się wyłącznie z ekspertów, którzy posiadają doskonałą znajomość branży bankowej. Specjalistyczne przygotowanie pozwala nam wskazać Państwu najbardziej atrakcyjną ofertę kredytu hipotecznego również w oparciu o czynniki, które nie są podawane przez banki w prospektach informacyjnych.

Kredyty hipoteczne od samego początku istnienia NGDK Warszawa stanowiły kluczowy segment naszej oferty. Oferujemy Państwu bogate doświadczenie, dokładne przygotowanie teoretyczne a także praktyczną znajomość branży bankowej. Oprócz doradztwa kredytowego nasza oferta zawiera także negocjowanie w imieniu klienta warunków kredytu z bankiem(każdy kredyt hipoteczny jest inny, co oznacza konieczność stosowania różnych technik negocjacyjnych) jak też profesjonalną pomoc i poradnictwo w problemach z ZUS i US.