LEASING DLA FIRM

Leasing to niezwykle atrakcyjna forma finansowania, na którą decyduje się coraz większa ilość przedsiębiorców. W swojej ofercie obecnie banki mają nie tylko oferty skierowane dla przedsiębiorców będących na rynku od kilku lat, ale także dla młodych firm, dzięki czemu z tak atrakcyjnych możliwości kredytowania może korzystać szersze grono konsumentów. Czy Państwa firma ma szansę na leasing? Jak zwiększyć prawdopodobieństwo otrzymania leasingu? Z jakimi korzyściami wiążę się leasing dla firm?

LEASING DLA FIRM- NA CZYM POLEGA

Leasing to umowa cywilnoprawna pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. To form dzierżawy lub najmu nieruchomości, a także środków trwałych z możliwością użytkowania ich bez konieczności nabywania. Leasing dla firm to przekazanie dóbr inwestycyjnych  firmie z możliwością korzystania z nich na określoną sumę pieniężną. Warto zaznaczyć, że na leasing dla firm decyduje się coraz większa liczna młodych, jak i doświadczonych przedsiębiorców. Według statystyk ilość leasingobiorców każdego roku stale wzrasta. Potwierdza to fakt wielu korzyści płynących w tej formy pożyczki.

CECHY LEASINGU DLA FIRM

Do podstawowych cech leasingu dla firm zalicza się:

  • Możliwość korzystania ze środków bez konieczności ich zakupu,
  • sfinansowanie danej inwestycji bez jakiejkolwiek konieczności poświęcania środków własnych,
  • prawo własności po stronie leasingodawcy,
  • określony czas umowy.

RODZAJE LEASINGU DLA FIRM

LEASING BEZPOŚREDNI

Leasing bezpośredni oznacza to, iż pomiędzy leasingodawcą, czyli podmiotem finansującym a leasingobiorcą będącym podmiotem korzystającym nie ma żadnych pośredników. Osoba finansująca bezpośrednio kontaktuje się z osobą, która zamierza skorzystać z opcji leasingu. To bardzo wygodna forma pobierania leasingu, gdyż skracany jest wówczas czas wypełniania formalności.

LEASING POŚREDNI

W tym przypadku pomiędzy producentem a użytkownikiem danych towarów występuje przedsiębiorstwo leasingowe. W tym przypadku to przedsiębiorstwo może nabyć towary, a następnie wynająć je w myśl umowy leasingobiorcy. Warto zaznaczyć, że w odróżnieniu od poprzedniej formy leasingu, w tym przypadku występuje pośrednik, dlatego proces kredytowania związany jest z przynajmniej dwiema procedurami prawnymi.

LEASING FINANSOWY/KAPITAŁOWY

Ten rodzaj leasingu regulują przepisy prawa podatkowego. W tej sytuacja leasingodawca nabywa towary, które następnie przekazuje osobie będącej leasingobiorcą. W tym przypadku leasing opiewa zazwyczaj na umowę długoterminową, co sprawia, że odstąpienie od takiej umowy jest niemożliwe lub wiążę się z koniecznością uiszczenia odszkodowania. Wśród kosztów wymienia się tutaj odpisy amortyzacyjne, koszty użytkowania oraz części odsetkowe rat.

LEASING BIEŻĄCY/OPERACYJNY

Nie jest to forma leasingu uregulowana przepisami prawa, a więc w przypadku takiego leasingu stosuje się umowy podobne do niej. Tego typu leasing polega na czasowym udostępnieniu nabytej lub wytworzonej rzeczy osobom mogącym z nich korzystać. Oczywiście jest to korzystanie w formie odpłatnej. Warto zauważyć, że tego typu leasing podobny jest do umowy dzierżawy lub najmu. Przedmiotem w tym przypadku są środki trwałe. Po zakończeniu leasingu dana rzecz wraca do leasingodawcy, natomiast opłaty wynikające z leasingu traktowane są jako koszty uzyskania przychodu. Co ciekawe to jeden z najpopularniejszych rodzajów leasingu w Polsce, gdyż leasingodawca opłaca podatek w ratach, a nie całości.

JAK UZYSKAĆ LEASING?

Obecnie możliwe jest uzyskanie leasing zarówno dla nowych, jak i obecnych od pewnego czasu na rynku firm. Aby dobrać leasing dla firm dopasowany do potrzeb, warto poprosić o pomoc niezależnych konsultantów kredytowych, który dzięki swojej wiedzy  doświadczeniu będą mogli pomóc nie tylko w doborze leasingu, ale także w wypełnieniu wszelkich formalności. Zaufanie specjaliście może ograniczyć ryzyko popełnienia błędu oraz narażenia się na straty finansowe, które spotykane są w przypadku wyboru nieodpowiedniego rodzaju leasingu, a także zaufaniu nierzetelnej firmie oferującej często korzystniejsze warunki kredytowania, niż znane instytucje.

W celu zapoznania się z ofertą leasingu dla firm w Warszawie zapraszamy do kontaktu z pośrednikiem kredytowy w Warszawie – firmą NGDK.