JAK PORADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI DO SPŁACENIA KREDYTAMI DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z danymi Biura Informacji Kredytowej, prawie co drugi Polak spłaca obecnie kredyt lub pożyczkę. W obliczu nagłej potrzeby finansowej często wystarczy jeden podpis, który zapewni zastrzyk niezbędnej gotówki. Zarazem zobowiązuje on kredytobiorcę do systematycznego, często wieloletniego uiszczania rat. Niestety problemy z ich spłatą mogą diametralnie odmienić życie. Nierzadko prowadzą także do ruiny finansowej całej rodziny. Na szczęście istnieje kilka rozwiązań, które umożliwiają poradzenie sobie z trudnym kredytem. Jeżeli potrzebują Państwo rady, jaka droga będzie optymalnym sposobem wyjścia z długów, warto skorzystać z pomocy niezależnego doradcy kredytowego.

 

Jak rozwiązać problem ze spłatą kredytu?

Problemy ze spłatą kredytu, tzw. trudne kredyty dotyczą wielu osób. Utrata pracy, nieoczekiwany poważny wypadek lub zwykłe zapomnienie sprawiają, że raty nie są regulowane w terminie. Skutkiem tego są upomnienia, nakładanie kar, a nawet wypowiedzenie umowy kredytu. Jeżeli kryzys finansowy uniemożliwia systematyczne spłacanie należności, warto sięgnąć po jedno z poniższych rozwiązań.

Zmiana wysokości raty kredytu

W momencie zaciągania kredytu proponowana przez bank wysokość raty wydaje się Państwu całkiem rozsądna? Niestety czasami zdarza się, że z powodu różnych życiowych zawirowań nie są Państwo w stanie co miesiąc wygospodarować niezbędnej kwoty na pokrycie opłaty. W takim przypadku dobrze jest poprosić bank o obniżenie wysokości raty, bądź zmianę terminu jej płatności. Najkorzystniej będzie ustalić datę spłaty na dni przypadające tuż po wypłacie, gdy posiadacie Państwo większą kwotę pieniędzy.

Wydłużenie okresu spłaty kredytu

Wydłużenie okresu kredytowania o kilka miesięcy lub lat pozwala obniżyć kwotę comiesięcznych rat. Dzięki temu łatwiej poradzą sobie Państwo z ich regulowaniem. Należy mieć jednak na uwadze, że dłuższy okres spłat to także zwiększenie całkowitej kwoty kredytu. Jest to związane z naliczaniem dodatkowych odsetek. Niemniej jednak czasem warto poświęcić większe fundusze kosztem uniknięcia wizyty komornika lub powstania negatywnej historii w BIKu.

Wakacje kredytowe

Jeśli zaistniały kryzys finansowy jest zjawiskiem krótkotrwałym, warto sięgnąć po rozwiązanie, jakim są wakacje kredytowe. Zawieszenie spłaty kredytu na okres do kilku miesięcy powoduje znaczne obniżenie wysokości raty. W momencie wakacji kredytowych muszą Państwo opłacać jedynie odsetki, bez podstawowej kwoty kredytu. Często pozwala to wyjść z kłopotów, a po pewnym czasie – wrócić do regularnego uiszczania ustalonych rat. Warto pamiętać, że zawieszenie spłaty rat może wiązać się z odpowiednią prowizją, naliczoną przez bank.

Konsolidacja kredytu

Polacy zadłużeni w kilku bankach często sięgają po konsolidację kredytu. Pozwala ona na połączenie w jedną ratę kilku zobowiązań, takich jak kredyt hipoteczny, gotówkowy i pożyczka ratalna. Najczęściej nowa opłata jest też dużo niższa niż wcześniejsza suma wszystkich comiesięcznych wierzytelności. Im dłuższy okres kredytowania Państwo wybierzecie, tym mniejsza będzie rata skonsolidowanego kredytu. Dodatkowo nie muszą Państwo pamiętać o terminach poszczególnych rat w różnych instytucjach. Często na życzenie klienta bank oferuje też dodatkową kwotę pieniędzy na opłacenie wybranych zobowiązań. Dzięki kredytowi konsolidacyjnemu możliwe jest łatwiejsze wyjście z problemów finansowych, a w razie potrzeby – nawet zaciągnięcie dodatkowych pożyczek.

Pomoc Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest dedykowany dla osób, których ciężka sytuacja finansowa uniemożliwia spłatę kredytu mieszkaniowego. Po utracie zatrudnienia i zarejestrowaniu się w Urzędzie pracy, mogą Państwo złożyć stosowny wniosek o wsparcie. Pomoc można uzyskać również w momencie, gdy miesięczna rata kredytu mieszkaniowego przekracza 60% dochodu rodziny. Zapomoga jest udzielana na okres do 18 miesięcy, do wysokości raty wraz z odsetkami – jednak nie większej, niż 1500 zł. Po upływie dwóch lat od otrzymania pomocy muszą Państwo zwrócić otrzymane środki.

Upadłość konsumencka

Ostatecznym rozwiązaniem problemów ze spłatą kredytu może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W tym celu powinni Państwo wystąpić do sądu upadłościowego, gdzie należy udowodnić, że długi nie wynikły z Państwa winy. W zakresie tym mieści się:

  • niedostateczna wiedza bądź niezrozumienie formalności,
  • utrata pracy skutkująca znacznym zmniejszeniem domowego budżetu,
  • trwała choroba lub wypadek, który spowodował znaczne problemy zdrowotne.

Sąd po indywidualnym rozpatrzeniu sytuacji może przychylić się do wniosku, umarzając całość lub część zaciągniętych zobowiązań. Każda osoba powinna pamiętać, że w toku postępowania upadłościowego dochodzi do likwidacji całości lub fragmentu majątku dłużnika. Będą one przeznaczone na poczet zabezpieczenia roszczeń wierzycieli.

 

Czym grozi nieterminowe regulowanie zadłużenia?

Niespłacanie rat w terminie pociąga za sobą różne, często poważne konsekwencje. Przede wszystkim jest to utrata wiarygodności finansowej. Państwa dane pojawią się w rejestrze dłużników, utrudniając lub wręcz uniemożliwiając zaciągnięcie kredytu w przyszłości. Ponadto istnieje ryzyko postępowania windykacyjnego, w trakcie którego komornik będzie zajmował poszczególne części posiadanego majątku. Jeżeli trudny kredyt sprawia Państwu poważne problemy, warto poprosić o pomoc specjalistę. Pomoże on w łatwiejszym wywiązaniu się z zaciągniętych zobowiązań. Dzięki współpracy z doradcą, można uniknąć poważnych tarapatów finansowych, skutecznie regulując wszelkie należności.