TRUDNE KREDYTY

Nieplanowany wydatek lub nagły spadek rentowności przedsiębiorstwa to problem wielu osób. Zazwyczaj w tym przypadku sięgają po kredyt. Jeżeli problemy jeszcze bardziej się wzmagają, a pożyczone pieniądze inwestowane są w nieodpowiedni sposób, wówczas mówić można o zjawisku, jakim są trudne kredyty, czyli takie, które są niedopasowane do potrzeb przedsiębiorców i klientów indywidualnych, a także takie, których spłacenie staje się niezwykle uciążliwe. Czym jeszcze są trudne kredyty, jakie są ich rodzaje i kto jest szczególnie na nie narażony?

TRUDNY KREDYT – CO TO JEST?

W jakich przypadkach powstają tak zwane trudne kredyty? Zazwyczaj w pierwszej kolejności określenie to odnosi się do kredytów, których nie można uzyskać w oddziale bankowym bezpośrednio. Zazwyczaj tego typu kredyty spotykają się z decyzją odmowną, co wpływa na poziom frustracji potencjalnych klientów. Zazwyczaj główną przyczyną zjawiska trudnych kredytów jest brak zdolności kredytowej lub aktualne zobowiązania, które nie są regularnie spłacane. W wielu przypadkach zaciąganie kredytu pobierane jest po to, aby spłacić zobowiązania poprzednie. Takie zjawisko, zauważane często w desperacji klientów prowadzi do tak zwanej spirali długów. Czy trudne kredyty dla osób zadłużonych są w ogóle możliwe?

PRZEKREDYTOWANIE A TRUDNE KREDYTY

Zazwyczaj osoby, które wiedzą, czym są trudne kredyty, w wielu przypadkach mogły spotkać się także ze zjawiskiem przekredytowania. Zjawisk to ma miejsce wówczas, kiedy zaciągnięte zostaje zbyt wiele kredytów, pożyczek, a także kart na koncie. Zazwyczaj tacy klienci banków nie są w stanie poradzić sobie ze spłatą wszystkich zobowiązań. Bardzo często przekredytowanie jest więc tożsame z pojęciem trudnych kredytów. Jedynym wyjściem z takiego problemu jest konsolidacja wszystkich dotychczasowych zobowiązań w celu uzyskania jednej kwoty i terminu spłaty, a często także niższego oprocentowania.

TRUDNE KREDYTY- JAK ROZWIĄZAĆ TEN PROBLEM?

W przypadku problemów finansowych oraz tak zwanych trudnych kredytów należy udać się do specjalistów, którzy dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy pomogą nawet w najtrudniejszych momentach. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą NGDK Warszawa, gwarantując, że nasz sztab specjalistów pomoże Państwu nawet w najtrudniejszej sytuacji. Chętnie pomożemy w wybraniu banku, który nie odrzuci wniosku kredytowego, a także zaproponuje dogodne rozwiązanie często spiętrzonych problemów.

RODZAJE TRUDNYCH KREDYTÓW FIRMOWYCH

TRUDNE KREDYTY FIRMOWE ZWIĄZANE Z ZALEGŁOŚCIAMI PŁATNICZYMI

Nierzadkim zjawiskiem są trudne kredyty, które zaciągane są przez przedsiębiorców. Zazwyczaj mogą wynikać one na przykład z nieterminowych spłat składek ZUS oraz US. Zazwyczaj z odmową kredytowania spotykają się tacy przedsiębiorcy, którzy w przeszłości nie opłacali składek do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Te dwie instytucje potrafią wystawić informacje o niezaleganiu z płatnościami w ciągu 2 dni roboczych, a w wielu przypadkach są one wydawane od ręki. Jeżeli zaświadczenie to nie może zostać wydane, wówczas możliwość wzięcia kredytu znacznie się zmniejsza.

TRUDNE KREDYTY FIRMOWE ZWIĄZANE Z NISKIM DOCHODEM

W przypadku prowadzenia działalności gospodarcze naturalnym zjawiskiem jest inwestowanie zarobionych pieniędzy, które niestety prowadzą do wzrostu kosztów działalności raz niższych przychodów. Wiele banów upraszcza sobie proces kredytowania, obliczając zdolność kredytową wyłącznie na podstawie dochodów. Jeżeli więc inwestycja podupada lub środki przeznaczane są na jej modernizację i rozwój, wówczas bank może odrzucić decyzję kredytową. Z drugiej strony banki nierzadko postrzegają klientów także pod względem ,,przychodowym”. Jeżeli dochód ten nie jest wysoki, doradcy kredytowi mogą jednak pomóc w rozwiązaniu tego problemu i wytłumaczeniu tego, na co środki są przeznaczane i dlaczego kredytobiorca zasługuje na szansę.

KTO NAJCZĘŚCIEJ NARAŻONY JEST NA TRUDNE KREDYTY?

Oczywiście trudne kredyty dotyczą zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. To bardzo częsty problem, z jakim spotykają się:

  • młodzi przedsiębiorcy,
  • rolnicy,
  • osoby, które straciły stałe źródło dochodu,
  • osoby chore,
  • osoby niepełnosprawne.

Jak widać grono osób, które narażone są na tak zwane trudne kredyty, jest spore. Bardzo często młodzi przedsiębiorcy należą do największej grupy ryzyka popadnięcia w spirale finansowe lub problemy z możliwością wzięcia kredytu, gdyż są dla banku mało wiarygodnymi kredytobiorcami. Bez imponujących przychodów i solidnej pozycji na rynku wzięcie kredytu bywa trudne. Na szczęście banki wychodzą coraz częściej naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferując kredyt dla młodych przedsiębiorców. W grupie ryzyka znajdują się także rolnicy, którzy narażeni są na utratę plonów mimo inwestowania w sprzęt rolniczy, a także osoby bezrobotne, chore i niepełnosprawne, których możliwość zatrudnienia spada, a potrzeby są bardzo duże. W takich przypadkach trudne kredyty są zjawiskiem częstym i powszechnym. Warto więc zasięgnąć porad ekspertów i ułatwić sobie proces kredytowania.